Projekt

Celem projektu jest pokazanie piękna drzemiącego w człowieku i jego dziełach. Ważna jest chęć ukazania zmian we współczesnej fotografii. Fotografia bowiem będąc już nie tylko dokumentem czy dziełem artystycznym sama w sobie, coraz bardziej staje źródłem inspiracji. Fotografie w projekcie staną się punktem wyjścia do dalszej podróży, tym razem związanej ze słowem. 10 fotografików (ponieważ dopuszczalna jest dowolna fotografia, również ta z najwymyślniejszą formą ingerencji w obraz, popychająca twórczość po prostu w bezmiar sztuk wizualnych). przekazał 10 prac i podejmuje się literackiego, poetycznego opisu dostarczonych 9 prac (po jednej od każdej innej osoby biorącej udział w projekcie). Jedna praca każdego z autorów zostanie oddana w „ręce” osób piszących i nie mających nic wspólnego z fotografią. Tematem jest człowiek, to, co ludzkie… Cielesność, uczuciowość, radość, ból… narodziny, śmierć, dziecięctwo i starość, dom, bochenek chleba lub jego okruchy, bogactwo i bieda, wiara, krzyż… ludzie, którzy są obok nas… miejsca.

Autorami fotografii są przede wszystkim przedstawiciele Związku Polskich Artystów fotografików: Beata Mendrek, Jolanta Rycerska, Łukasz Cyrus, Paweł Dusza, Antoni Kreis, Arkadiusz Ławrywianiec oraz Katarzyna Janota, Katarzyna Łukasik-Patoń, Kamil Gajda i Mirosław Badura. Literatami opisującymi fotografie ww. osób są Dorota Stasikowska-Woźniak (Ewa Kasalla), Sabina Waszut, Jerzy Ciurlok, Krystian Gałuszka i Marian Piegza.

(kolejność osób przypadkowa)