Foto nr 100

Foto: Kamil Gajda

(…) Katarzyna Łukasik-Patoń

Zaplątana w sieci

Cyfrowych obrazów

Poddana wpływom

Ukrytych przekazów

W ekran wbija wzrok

Swój postać marna

Reflektorem oślepiona

Nieświadoma sarna

Zapatrzona w szklane

Piękne swe odbicie

Niczym niewzruszona

Puste wiedzie życie