Foto nr 18

Foto: Łukasz Cyrus

KRESKI NA Jerzy Ciurlok

Delikatna jest

rzec można subtelna

granica pomiędzy

To nie twarda

równa kreska

liny linoskoczka

co przecina przestrzeń

Nie dzieli ani nie łączy

nieba na którego tle się rysuje

Starasz się po niej stąpać

ale to się nigdy nie udaje

Będąc pomiędzy w istocie

jesteś bardziej w

niż gdybyś był po

jednej albo drugiej

Bycie pomiędzy nie jest balansem

jak ruch linoskoczka na granicy

dzielącej życie od śmierci

Jest pewnością

doskonałością

Jednością tego jest

co po obu stronach