Foto nr 21

Foto: Katarzyna Łukasik-Patoń

SERCE Kamil Gajda

Serce – narząd pompujący krew zaopatrzoną w tlen do naczyń krwionośnych. Jest
symbolem najwyższego wymiaru uczuć, ze względu na swą przeogromną wartość dla
podtrzymywania ludzkiego życia, choć nie jest odpowiedzialny za powstawanie
któregokolwiek z nich.
Serce jest organem przechodnim – można je dawać i zabierać, a nawet powtarzać ten
proces wielokrotnie. Oddanie serca niesie ze sobą szereg niekontrolowanych procesów
takich jak bezwzględna adoracja, oddanie, częściowe zaślepienie. Może wpływać na
poprawę komfortu życia zarówno obdarowanego jak i obdarowującego. W historii
wielokrotnie odnotowywano przypadki oddawania serca bez wzajemności. W fachowej
terminologii mówimy wówczas, iż “oddanie się nie przyjęło”, co może skutkować nawet
złamaniem organu. Złamanie serca jest dolegliwością niezwykle bolesną, a jego wyleczenie
może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Niestety w procesie tym nie pomaga
farmakologia, choć doraźnie pomóc może rozcieńczony etanol.
W przypadku oddawania serca, szczególną uwagę należy zwrócić na niezwykle bezpieczną
formę tego zjawiska, jakim jest miłość agape. Ten rodzaj miłości, a więc i związana z nią
transplantacja narządu, jest bezinteresowna i nie wymaga odwzajemnienia, co praktycznie
niweluje ryzyko złamania czy zranienia serca. Ponadto, serce można rozszczepić i ofiarować
je kilku podmiotom. Niestety pomimo bezsprzecznych zalet, agape posiada również wady,
których obecność lub wartość można określić jedynie subiektywnie. Jedną ze wspomnianych
wad jest wręcz znikome wydzielanie endorfin w mózgu spowodowane brakiem fizyczności i
wzajemności, choć oczywiście zdarzają się wyjątki.
Serce jest narządem niezwykle skomplikowanym, który we współpracy z podkorowymi
obszarami mózgu, jest inicjatorem wielu procesów fizycznych, psychicznych, a nawet
metafizycznych, które mogą być różne w zależności od osobnika.