Foto nr 77

Foto: Arkadiusz Ławrywianiec

(…) Antoni Kreis

Teatr czy misterium…

Prawda czy legenda…

Modlitwa czy ciekawość…

Wierzymy czy szukamy prawdy…

Obserwujemy czy przeżywamy…

Misterium…

Teatr…

Modlitwa…

Ciekawość…

Wiara…

Prawda…

Obserwacja…

Przeżycie…

?

?