Foto nr 42

Foto: Beata Mendrek

(…) Katarzyna Łukasik

Ukryte przed wiekami

W ustach przez Welesa

Z piaszczystego dna utkane

Praoceanicznej toni

Oddane pod opiekę

Rogatego biesa

Który swój sążnisty kij

Krzepko dzierży w dłoni   

Dla jednych schronieniem są

I modłów obszarem

Dla innych udręką

I pokory próbą

Jednako nas kuszą

I tłamszą swym rozmiarem

Na straży tajemnic

W swym bezkresie tkwią