Foto nr 69

Foto: Arkadiusz Ławrywianiec

(…) Katarzyna Łukasik-Patoń

Niczym Ikar w stronę słońca

Jakbyś w duchu pragnął końca

Pełen pasji i odwagi

Nie zważając na przestrogi

Skaczesz w otchłań wręcz zuchwale

Z werwą niczym morza fale

Uderzają o brzeg skalny

Czy to koniec twój fatalny?

Czy bez skrzydeł na ramionach

Śmierć przechytrzysz czy też skonasz?