Bożena Donnerstag

Bożena Donnerstag mieszka w Chorzowie, pracuje w Oddziale Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu. To wielokrotna laureatka Turnieju Jednego Wiersza oraz konkursu „Jednoaktówka po śląsku”. Bożena podjęła się trudu opisania reszty zdjęć przeznaczonych dla Jolanty Rycerskiej, która z przyczyn zawodowych i osobistych zrezygnowała z kontynuowania „naszej przygody”.