Foto nr 19

Foto: Jolanta Rycerska

(…) Dorota Stasikowska-Woźniak

Złamane skrzydła. Samotność. Rozpacz. Pustka. Czerń. Wisielec. Głowa. Sznur. Krzyż. On. Auschwitz. Niewiadoma. Ból.

Perspektywa. Droga. Samotność. Lasso. Wędrowiec. Pustka jesiennego pola.  Wiosna. Przygoda. Nadzieja. Przestrzeń. Stara kurtka. Kieszenie. Historia. Szmat czasu. Było. Kiedyś. Człowiek. Ciepło. Dom. Ptaki. Gniazdo. Miłość.