Krystian Gałuszka

***

moją tradycją
jest tajemnicza ziemia
która nazywa się śląsk
bo tylko tu mogę być
prawdziwym czechem
prawdziwym żydem
prawdziwym polakiem
prawdziwym niemcem
ślązakiem
z wszystkimi kompleksami
wmówionymi bądź urojonymi
z poczuciem winy
ale i pychy
ze zmarszczkami mądrości
tu jestem u siebie

„Sagrada Familia, czyli krótka rzecz o ojczyźnie”

Foto: Grzegorz Celejewski

Poeta, prozaik, dramaturg, eseista, autor 22 książek, w tym 13 pozycji poetyckich. Debiutował w „Tak i Nie” w roku 1984. Laureat kilku konkursów literackich. Drukuje teksty publicystyczne i literackie w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Współredaktor i redaktor kilkunastu wydawnictw związanych tematycznie ze Śląskiem.

Jego tomik wierszy „Pomiędzy pocałunkiem anioła a zapachem wanilii+” został uznany przez krytyków, jako jeden z najlepszych zbiorów współczesnej liryki śląskiej. Od roku 1993 Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. Na przełomie lat 2012/ 2013 r. Redaktor Naczelny Miesięcznika Społeczno-kulturalnego ŚLĄSK. W latach 2014, 2015, 2016, 2018 był laureatem konkursu ” Jednoaktówka po Śląsku”, gdzie sztuka  „Bahnhof” (2014) zdobyła I miejsce

Wśród wielu przyznanych mu wyróżnień znajdują się m.in. odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2011), Złota Odznaka Zasłużony dla województwa śląskiego (2018), nagrody „Hanysy 2019”. Ponadto otrzymał brązową, srebrną i złotą odznakę „Przociela Ślonski Godki” przyznawaną przez Związek Górnośląski. oraz 2021 nagrodę „Genius Loci – Wierny Opiekun Ziemi Śląskiej” przyznaną przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy.