Foto nr 14

Foto: Antoni Kreis

(…) Katarzyna Łukasik-Patoń

AhWolności

Najdroższa!

Mój kwiecie

TO Ciebie

pragnę najbardziej

w świecie

To Tobie

pomniki się stawiać

powinno

DLa Ciebie

hoNory, słodycze

i winO

Dla Ciebie

Najdroższa!

swój żywot poŚwięcę

Przy Tobie

Kochana!

do Stwórcy ulecę

Jak Ćma

Ku światłu

z wiarą i nadzieją

Po Ciebie

O Pani!

Gwieździstą pobiegnę aleją