Foto nr 65

Foto: Katarzyna Łukasik-Patoń

*** Jolanta Rycerska

zostały mu strzępki

tamtych wiosen

pod stopami

suchy pył

suchy dotyk

szelest

zaraz potem

cisza kroków

nie chce

nie czeka

ale już wie

wybudzi go

świeży promień