Foto nr 23

Foto: Arkadiusz Ławrywianiec

(…) Łukasz Cyrus

Cel jest nieosiągalny. Najważniejsza jest droga.

Droga do wielkiego piękna.