Foto nr 28

Foto: Łukasz Cyrus

TO CO POZA… Mirosław Badura

Czasem jak cień

Wskazujemy

Kierunek innym

Drogę do nieba

Mimo iż kolejna ściana

Wyrasta

Przed nami

I tak idziemy dalej

Szukając drogi

Aby osiągnąć

Nieosiągalne