Foto nr 39

Foto: Katarzyna Łukasik-Patoń

(…) Mirosław Badura

To co najbardziej ludzkie

Szukane w sercu

W głowie

W trzewiach

Często odnajdziemy w cieniu

Będącym odbiciem innych w nas

Wciąż żyjemy