Foto nr 84

Foto: Kamil Gajda

(…) Arkadiusz Ławrywianiec

Spojrzenie, akceptacja obecności drugiej osoby. Czy pozwolę sobie na pogłębianie znajomości przypadkowych osób? Czy tego chcę? Może lepiej udawać , że nie widzę tych do których w moich peregrynacjach udało mi się dotrzeć. Zdecydowanie nie, ważny jest kontakt z drugim człowiekiem, rozmowa, doświadczenie obecności, poznawanie.