Foto nr 63

Foto: Beata Mendrek

(…) Arkadiusz Ławrywianiec

Kto jest za zasłoną? Jak wielka jest siła chęci poznania koloru oczu, widoku twarzy, osobowości. Czy ciekawość drugiej osoby jest naganna? Na pewno nie.