Foto nr 73

Foto: Katarzyna Łukasik-Patoń

(…) Łukasz Curus

Nic, co ludzkie, nie jest mi obce. A to, co nieludzkie? Granica jest niebezpiecznie blisko.

Czym się staję? Człowiek? Super człowiek? Prawie człowiek? Cień? Awatar? Chatbot odpowie.