Foto nr 72

Foto: Beata Mendrek

(…) Jolanta Rycerska

Granice

Szczeliny

Bezgłośne słowa

Czasem w nie wpadam

Czasem otwieram je

w sobie

Miejsca

bezpiecznie obce

będą mi domem