Foto nr 76

Foto: Łukasz Cyrus

(…) Katarzyna Łukasik-Patoń

W betonowym domu

Gdzie panuje głusza

Przed światem ukryta

Mieszka ludzka dusza

Dusza co drogę

Wyboistą i krętą

Przebędzie samotnie

Przepasana pętlą

Pętlą co ją ciasno

Jak gorset odzieje

A inność jej marna

Zblednie i zwiotczeje

Z twarzą bez wyrazu

Co kamienną się zowie

Licząc w myślach krętych

Że nikt się nie dowie

Że nikt nie odgadnie

W czyim ciele gości

I usycha powoli

Z braku własnej miłości