Bez kategorii

Foto nr 84

Foto: Kamil Gajda

(…) Arkadiusz Ławrywianiec

Spojrzenie, akceptacja obecności drugiej osoby. Czy pozwolę sobie na pogłębianie znajomości przypadkowych osób? Czy tego chcę? Może lepiej udawać , że nie widzę tych do których w moich peregrynacjach udało mi się dotrzeć. Zdecydowanie nie, ważny jest kontakt z drugim człowiekiem, rozmowa, doświadczenie obecności, poznawanie.

Foto nr 76

Foto: Łukasz Cyrus

(…) Katarzyna Łukasik-Patoń

W betonowym domu

Gdzie panuje głusza

Przed światem ukryta

Mieszka ludzka dusza

Dusza co drogę

Wyboistą i krętą

Przebędzie samotnie

Przepasana pętlą

Pętlą co ją ciasno

Jak gorset odzieje

A inność jej marna

Zblednie i zwiotczeje

Z twarzą bez wyrazu

Co kamienną się zowie

Licząc w myślach krętych

Że nikt się nie dowie

Że nikt nie odgadnie

W czyim ciele gości

I usycha powoli

Z braku własnej miłości

Foto nr 9

Foto: Łukasz Cyrus

(…) Paweł Dusza

Na Sądzie Ostatecznym
van der Weyden
zapomniał umieścić diabła.
Nie zaprosił go do swoich
apokaliptycznych światów.
Nie ma chaosu
kłębiących się ciał.
Zabrakło.
Gdyby malował dzisiaj
nie byłoby całej
reszty.
W każdej z dziewięciu części
wyrastałby badyl
i czesał.
I świat zatoczyłby koło.
Gdyby tylko mógł
stworzyć
najsmutniejsze z objawień,
tak smutne,
że nie dalibyśmy
wiary.